Jazz å Gud

I samarbete med Tyresö Församling har arrangerats en jazzgudstjänst i Bollmoradalens kyrka. Under ledning av Nils-Göran Wetterberg som präst och tillsammans med ett jazzband lotsas vi genom en högmässa som präglas av värme och andakt.

Bollmoradalens kyrkas strama arkitektur tillsammans med dess härliga akustik bidrar naturligtvis också till den underbara stämningen. Kombinationen av jazz och gudstjänst har väckt ett sådant gensvar, att kyrkan varje gång blivit fullsatt.

Beställ ditt exemplar av CD-skivan
"Jazz å Gud". Klicka här!